Fondo Social Europeo

 

PROGRAMA EMPUJU- DESCRIPCIÓN

 

Programa de Fomento de Ocupación para la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del sistema nacional de Garantía Juvenil

    Subvención obtenida: 8.870,89€
    Número de contratos: 1
    Duración del contrato: Desde el 27 de julio de 2017 al 26 de Febrero de 2018
    Tipo de contrato: Contrato eventual a tiempo completo.

 

Ocupaciones contratadas y tareas a realizar:

 1 PEÓN EN GENERAL.- Acondicionamiento y limpieza de zonas naturales así mismo como realización de trabajos de limpieza de edificios, vía pública, limpieza de casco urbano y alrededores en general. Operaciones básicas de obras públicas, apoyo en las actividades de la brigada municipal, adecentamiento y organización de almacenes. Limpieza de jardines, operaciones básicas de jardinería, tareas de poda, tareas de desbroce. Todas las tareas relacionadas con el tipo de puesto.

 

Ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Unión Europea.

    Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es

    UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social

http://www.empleo.gob.es/uafse

 

 

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Algimia de Almonacid, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza del Ayuntamiento, 1, Ajuntament de Algimia de Almonacid, 12414, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).